Doanh nghiệp có cần phải thay đổi để thích nghi?

Có câu: “Nếu bạn cứ tiếp tục làm những việc bạn đang làm, theo cách mà trước giờ bạn vẫn thường làm, thì bạn sẽ chỉ nhận được kết quả như những gì mà bạn đang có”

– Muốn thay đổi kết quả thì phải thay đổi cách làm, thay đổi hành động. Chỉ có hành động khác đi thì mới tạo ra kết quả khác đi, nhưng không hẳn là sẽ tạo ra được kết quả như mình mong muốn.

– Cùng một hành động nhưng có thể tạo ra các kết quả khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Cần phải thường xuyên thử nghiệm, đo lường và rút kinh nghiệm sau mỗi hành động, mỗi chiến lược, từ đó hướng tới mục tiêu chung và loại bỏ các hành động gây xao nhãng thì mới mong đạt được kết quả như mong đợi.

– Doanh nghiệp muốn thành công phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận thử nghiệm, phải tạo môi trường phù hợp cho nhân viên phát triển, nhân viên phải có được sự ủng hộ, tin tưởng của ban lãnh đạo và những người liên quan.

– Sợ rủi ro, sợ mất tiền, không tin tưởng nhân viên khi giao việc, không trao quyền cho cấp dưới, không tạo môi trường cho nhân sự phát triển là các yếu tố mà rất nhiều chủ doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên vướng phải, do đó doanh nghiệp mãi không thể lớn lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *