1. Rô-bốt nano hoạt động trong mạch máu

Tương lai của những robot tí hon có thể hoạt động như những bạch cầu, tiêu
...