Những bài học được đúc kết ra từ quá trình xây dựng đế chế công nghệ Amazon có thể được áp dụng với cả những doanh nghiệp lớn lẫn startup non trẻ.

...