Internet of Things có gì hay?

Chắc hẳn đối với mọi người, các bộ phim khoa học viễn tưởng ngày nay không còn quá
...