Đây có phải tương lai của việc du hành vũ trụ?


Trí tưởng tượng của ta là vô hạn và vật lý lý thuyết là một trong những thứ ta áp dụng cái “trí tưởng tượng vô hạn” ấy vào nhiều nhất. Ta nhanh chóng khám phá ra những góc khuất của Vũ trụ bằng chính trí não ấy, rồi kiên nhẫn đợi cho tới khi công nghệ bắt kịp được với những ý tưởng mà ta nghĩ ra.

Và một khi trí
...